• Olympiáda v AJ

  Olympiáda v AJ

  Na fotografii L. Šimkanin (II.AG), ktorý sa uplynulý týždeň zúčastnil obvodového kola v olympiáde z AJ na gymnáziu gen. L. Svobodu v Humennom. Vďaka prvému miestu v rámci okresu, kategória 2A, postupuje na krajské kolo olympiády v AJ v Prešove 15. február 2017.

 • Ekuména

  Ekuména

  18.január- 25.január – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Spoločná modlitba

  Spoločná modlitba

  Každý pondelok a stredu od 7:45h v školskej jedálni. Ste pozvaní!

 • DOD KU RK

  DOD KU RK

 
 

Novinky

 • Polročná pg. rada

  Polročná pg. rada

  Dňa  24.1.2017  (utorok) sa na našej škole uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 1. polrok šk. […]

   
 • Rada školy

  Rada školy

  Na základe § 5 ods.5 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 schválil zriaďovateľ školy listom S-221/2017 zo dňa 16.1.2017  Zápisnicu z […]

   
 • DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V TALIANSKU

  DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V TALIANSKU

  Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov […]

   
 • Modlime sa spoločne – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. január

  Modlime sa spoločne – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. január

  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto bude znieť „Kristova […]

   
 • Modlitba pred vyučovaním

  Modlitba pred vyučovaním

  Znovu by sme Vás chceli pozvať k celoročnej duchovnej aktivite- k spoločnej modlitbe pred vyučovaním. Každý pondelok a stredu od […]

   
 

Fotoalbum

 • LVK 1 a LVK 2 v obrazoch

  LVK 1 a LVK 2 v obrazoch

   
 • Vianočná akadémia CZŠ

  Vianočná akadémia CZŠ

  V stredu 21. decembra si naši prváčikovia pod vedením triednej učiteľky Z. Hrubovskej vyskúšali aké je to stať na javisku. […]

   
 • Vianočná akadémia 2016

  Vianočná akadémia 2016

  Vianočná akadémia  2016 na našej škole v obrazoch……….  

   
 • D O D 2016 v obrazoch

  D O D 2016 v obrazoch

  DOD  2016   na našej škole v obrazoch……..  

   
 • ŠKD na besede

  ŠKD na besede

  Slovenský spisovateľ Valentín Šefčík na Vranovských knihodňoch priblížil deťom ŠKD svoju poéziu aj osobným človečenstvom. Deti majú radi básne, radi ich […]