• Bábätko

  Bábätko

  Dopočuli sme sa radostnú správu, že naša “školská rodina” sa rozrástla o nového člena – malú Janku Tomášovú, ktorá sa narodila našej pani učiteľke Katke. Obidvom vyprosujeme veľa zdravia a síl.

 • Naši starkí

  Naši starkí

  Starí rodičia našich prvákov znova v školskej lavici

 • Naši prváci

  Naši prváci

  Pasovanie našich prvákov

 • 25. výročie

  25. výročie

  1. výchovný poradca – Dezider Babica a sv. Ján Pavol II.

 
 

Novinky

 • Beseda s naším absolventom

  Beseda s naším absolventom

  V rámci projektu “25 osobností CSŠ” sme na pôde našej školy privítali jedného z našich prvých absolventov – p. Františka […]

   
 • Milión detí sa modlí sv.ruženec

  Milión detí sa modlí sv.ruženec

  V utorok 18.10.2016 o 9:00h sa uskutočňuje tradičná každoročná celosvetová aktivita “Milión detí sa modlí sv.ruženec” s úmyslom vymodliť mier […]

   
 • Celodiecézny metodický deň

  Celodiecézny metodický deň

  Vo štvrtok 27.októbra 2016 sa uskutoční Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy v Spojenej škole […]

   
 • 1.Školská adorácia

  1.Školská adorácia

  V piatok 21.10.2016 nadíde znova čas spoločnej modlitby, adorácie v priestoroch našej školy. Prvá školská adorácia v tomto šk.roku 2016/17 […]

   
 • Noví členovia Rady školy

  Noví členovia Rady školy

  V zmysle Usmernenia č. 2/2016 k ukončeniu funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení a ustanovujúcim zasadnutiam nových rád škôl […]

   
 

Fotoalbum

 • Starí rodičia na hodine prvákov

  Starí rodičia na hodine prvákov

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili pre našich dedkov a babky program, ktorým sme ich chceli nielen potešiť, ale im […]

   
 • Milión detí v modlitbe

  Milión detí v modlitbe

  18.10.2016 sa naša škola pod vedením pána dekana Štefana Albičuka o 9.00 hod  zjednotila so  státisícami detí na celom svete  v modlitbe […]

   
 • Duchovná obnova štvrtákov

  Duchovná obnova štvrtákov

  14.10. -15.10. 2016 v priestoroch našej školy sa konala duchovná obnova pre 4. ročník pod vedením sr. Imakuláty a sr. Consolaty. Na […]

   
 • Nová učebňa CHE/FYZ

  Nová učebňa CHE/FYZ

  Dňa 13.10.2016 sa na našej škole v budove RO uskutočnila aktivita projektu Renovabis “Fyzika-chémia u nás doma”. Išlo o interaktívnu […]

   
 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

  V piatok 14.októbra nastal pre našich prváčikov významný deň. Už od rána sa tešili na to, že k nám príde […]