Domovská stránka / Novinky / Súťaže a olympiády v školskom roku 2016/2017

Súťaže a olympiády v školskom roku 2016/2017

30.9. 2016  Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, SŠ  – Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo ZŠ: Filip Puškár, Dávid Gajdzik,  Michal Šimko  – 3.miesto

Družstvo SŠ: Kristián Dindák, Peter Kos, Ján Šimko  – 3. miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

16.11. 2016 Okresné kolo športovej súťaže – Stolný tenis žiakov SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo: Dávid Dzurovčin, Kristián Dindák, Sebastián Soták, Peter Kos – 2. miesto

                                                                                                      zodp. Mgr. Jedinák

 

16.11.2016 Arcidiecézna spevácka súťaž: Alžbetina ruža, Košice

Anna Gajdziková, Damiána Šándorová : spev, Jakub Smolák : hudobný doprovod – 3.miesto

zodp. Ing. Babejová

 

23.11.2016 Školské majstrovstvá okresu Vranov nad Topľou v zrýchlenom šachu, Humenné

Lukáš Šimkanin – 1.miesto

Maroš Vida – 2.miesto

 

23.11.2016 Školské majstrovstvá okresu Vranov nad Topľou v zrýchlenom šachu, Humenné

Veronika Bubnárová – 1.miesto

Michaela Neupaerová – 2.miesto

Mária Timea Bubnárová – 3.miesto

 

25.11. 2016 Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky, CVČ Vranov nad Topľou

Družstvo: mladší žiaci – Jakub Štefaňák, Matej Demčák, Martin Kasanický     –  1. miesto

starší žiaci – Martin Karabín, Dávid Gajdzik, Filip Puškár – 2.miesto

 

  1. 12. 2016 Arcidiecézny turnaj v malom futbale žiakov základných škôl Košickej arcidiecézy, Bardejov – 1.miesto zodp. Mgr. Jedinák

 

 

8.12. 2015 Arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy:  … A slovo bolo u Boha, Humenné

Výsledky žiakov našej školy:

  1. Šandorová –  III. AG – poézia 2. miesto
  2. Krajňáková – príma – próza 2. miesto
  3. Gazdová- tercia  – próza 1. miesto
  4. Halasová – tercia – poézia 1. miesto zodp. Mgr. Klaciková, Mgr. Melničák

 

 

18.1.2017 Obvodové kolo  olympiády v anglickom jazyku, Gymnázium gen. Svobodu Humenné

Lukáš Šimkanin – 4.miesto, postupuje na krajské kolo v Prešove 15.2.2017

 

19.1.2017 Okresné kolo matematickej olympiády Z9, CVČ Vranov nad Topľou

Martin Klacik – 1. miesto

zodp. Ing. Mašlanková

 

26.1.2017 Okresné kolo súťaže v prednese povestí: Šaliansky Maťko, HZK Vranov nad Topľou

Kristína Krajňáková – čestné uznanie                                               zodp. Mgr. Klaciková

 

 

 

 

15.2. 2017 Krajské kolo  olympiády v anglickom jazyku, Gymnázium Konštantínova Prešov

Lukáš Šimkanin – 4.miesto                                                                  zodp.     Mgr. Nemcová

 

15.3. 2017 Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, CVČ Vranov nad Topľou

Tomáš  Vida – 2.miesto                                                                       zodp.   Ing. Mašlanková

 

18.3. 2017 Celoslovenská recitačná súťaž …. A Slovo bolo u Boha, Bratislava

Klára Halasová, poézia – 3.miesto

Katarína Gazdová – 2.miesto                                                                zodp.    Mgr. Melničák

 

21.3. 2017 Biblická olympiáda, CSŠ Vranov nad Topľou

1.kategória: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková  – 2.miesto

  1. kategória: Terézia Jarinkovičová, Štefan Ocilka, Maroš Vida – 1.miesto

zodp.  PaedDr. Ing. Orendáč

 

29.3. 2017 Biologická olympiáda, kategória E, CVČ Vranov nad Topľou

Lea Tomášiková – 3.miesto                                                          zodp.  RNDr. Bradovková

 

30.3.2017 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZO Vranov nad Topľou

Klára Halasová, poézia – 1.miesto

Eugénia Ficková, próza – 2.miesto                                                  zodp.   Mgr. Melničák 

Kristína Krajňáková, próza – 1.miesto                                                         Mgr. Klaciková

Mária Hrubovská, próza – 3.miesto                                                             Mgr. Nemcová

 

Katarína Gazdová, Pavol Gazda  – čestné uznanie

Damiána Šandorová, poézia  – 1.miesto

Jakub Smolák, próza – 2.miesto                                                        zodp.   Mgr. Klaciková

 

 25.4.2017 Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, DJZ Prešov  

  Klára Halasová, poézia – 2.miesto                              zodp. Mgr. Melničák

Damiána Šandorová, poézia  – 3.miesto                   zodp. Klaciková

Kristína Krajňáková, próza – čestné uznanie 

 

25.4.2017 Biblická olympiáda,  arcidiecézne kolo, Košice

1.kategória: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková  – 1.miesto

postup na celoslovenské kolo                                     zodp. Ing. PaedDr. Orendáč

 

28.4.2017 Regionálna súťaž Mladý Európan, Trebišov

Kristián Hreňo, Maroš Vida, Júlia Tomášová – 2.miesto        zodp. Mgr. Lojan

 

4.5.2017 Okresné kolo v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen, HZOS Vranov nad Topľou

Kristína Krajňáková – 1.miesto, postup na celoslovenské kolo           zodp. Mgr. Klaciková

Mária Zelenayová – 3.miesto

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment