Domovská stránka / Novinky / Súťaže a olympiády v školskom roku 2017/2018

Súťaže a olympiády v školskom roku 2017/2018

9.11.2017 Obvodové kolo v šachu žiakov ZŠ, CVČ Vranov nad Topľou

Matej Demčák – 1. miesto

Bibiána Alžová – 4. miesto

Obvodové kolo v šachu žiakov SŠ, Humenné

Veronika Bubnárová – 2. miesto

Martin Klacik – 2. miesto

Lukáš Šimkanin – 4. miesto

 

10.11. 2017 Okresné kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, Gymnázium  vo Vranove nad Topľou

Šviderská Simona, Gritersová Sofia, Bradovková Emíla a Kľučárová Rebeka – 3. miesto

 

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ : Soták Sebastián (IV.AG),  Dindák Kristián (III.AG),    Kos Peter, Dzurovčín Dávid (II.AG) – 2. miesto.

 

10.11.2017 Celosloslovenské finálové kolo o Európskej únii, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kristián Hreňo, Júlia Tomášová, Maroš Vida (septima) – 5. miesto

 

13.11.2017 Regionálne kolo v šachu SŠ, Humenné

Veronika Bubnárová ( IV.AG) – 2. miesto

Martin Klacik (kvinta) – 2. miesto

 

 14.11.2017 Futsal žiakov stredných škôl , Mestská telocvičňa vo Vranove nad Topľou

Soták Sebastián, Kerlík Branislav, Tongel Ivo, Liber Dominik,(IV.AG), Dindák Kristián (III.AG), Babinský Kristián, Hreňo Kristiánn (septima), Kos Peter, Šimko Ján (II.AG), Puškár Filip (kvinta), Šimko Michal (I.AG) – 5. miesto

 

23.11.2017 Stolný tenis žiakov ZŠ, Vranov nad Topľou ZŠ SídliskoII

Kasanický Martin, Polák Martin, Dindák Sebastián(tercia), Dulovec Matej(sekunda) – 3. miesto

 

8.12. 2017  Arcidiecézna recitačná súťaž … A Slovo boli u Boha, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Katarína Gazdová,( kvarta) próza – 2. miesto

Klára Halasová,(kvarta) poézia – 1. miesto

 

8.12.2017 Arcidiecézna futbalová súťaž žiakov CŠ, Bardejov CSŠ

Jakub Matúš (VIII.A), Matej Dulovec(sekunda), Martin Kasanický (tercia),

Martin Polák(tercia), Sebastián Dindák(tercia), Martin Šviderský(kvarta),

Daniel Makranský(kvarta), Šimon Varichaj ( kvarta), Jakub Zubko(kvarta),

Marek Zmuda(kvarta) – 1. miesto

 

15.12.2018 Celoslovenská súťaž Euroscola, Informačná kancelária EP Bratislava

III.AG, septima – 2. miesto

 

19.12.2018 Okresné kolo streľby zo vzduchovky, CVČ Vranov nad Topľou

mladší žiaci – Terézia Štefanová, Matej Demčák, Jakub Štefan – 1. miesto

súťaž jednotlivcov:

Terézia Štefanová – 3. miesto,

Matej Demčák – 2. miesto,

Jakub Štefaňák – 2. miesto,

Marek Zmuda – 3. miesto

 

6.2.2018 Okresné kolo geografickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Mikuláš Gazda ( V.A) – 1. miesto

 

15.3.2018 Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda – CVČ Vranov nad Top.

Martin Polák  ( tercia) – 1. miesto

Laura Calková (sekunda) – 2. miesto

 

21.3.2018 Okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ, DOŠ Vranov nad Topľou

Družstvo žiačok: Simona Šviderská, Emília Bradovková, Valéria Buzášová, Zuzana Pivarníková, Aneta Mitrišinová, Martina Dargajová, Jolana Tirpáková, Ema Dragulová – 2. miesto

 

22.3. 2018 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov SŠ – CSŠ vo Vranove nad Topľou

Družstvo žiakov: Štefan Ocilka (III.AG), Maroš Vida(septima), Kristián Hreňo (septima)  – 1. miesto

 

22.3. 2018 Okresné kolo biblickej olympiády žiakov ZŠ – CSŠ vo Vranove nad Topľou

Družstvo žiakov: Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Miriam Hoľková (kvarta)    1. miesto

 

23.3.2018  Okresné kolo chemickej olympiády, ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Eugénia Ficková(kvarta) – 1. miesto

 

23.3.2018 Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Bibiána Alžová, Dominika Vašková, Miriam Michalovová, Ema Dragulová, Mária Šimková, Karin Kosová, Aneta Mitrišinová, Martina Dargajová 3. miesto

 

26.3.2018 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – HZOS Vranov nad Topľou

Klára Halasová (kvarta) – 1. miesto

Mária Hrubovská (tercia) – 2. miesto

 

28.3. 2018 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

HZOS Vranov nad Topľou

Jakub Smolák (II.AG) – 3. miesto

 

7.4. 2018 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže …. A Slovo bolo u Boha, Bratislava

Klára Halasová(kvarta) – 3. miesto

 

17.4.2018 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Laura Calková(sekunda) 3. miesto

Martin Polák( tercia) – 3. miesto

 

18.4.2018 Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO

Družstvo: Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, Imrich Vaško, Daniel Mucha – 3. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment