Maturita

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch:

  • 17. marca 2020 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 20. marca 2020 (piatok) – v predmetoch slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

Opravné termíny maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019 a pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020.

 

Maturitný poriadok k vykonaniu skúšky – Maturita 2019/2020 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou