Domovská stránka / Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie – r. 2017

Názov zákazky:  Výmena okenných konštrukcií budovy Školská 650

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stavebné práce.

1. Výzva

2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer

3. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok

4. Príloha č. 3 Špecifikácia okien

5. Príloha č. 4 Fotografie

Dňa 1.3.2017 bola zverejnená Zmluva o dielo, Harmonogram a Položkovitý rozpočet:

Zmluva o dielo

Položkovitý rozpočet

Harmonogram

 

Verejné obstarávanie – súhrnná správa

 

 

Verejné obstarávanie – r. 2016

Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou.

Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva

2. Príloha č. 1

3. Príloha č. 2 – Návrh min. zml. podmienok

4. Príloha č. 3

5. Príloha č. 1

Dňa 18.2.2016 bola zverejnená Zmluva o dielo č. 01/2016:

CSS Zmluva

 

Oprava úprav povrchov stien po výmene okenných konštrukcií:

Harmonogram

Príloha č. 1 – Návrh ZoD

Príloha č. 2 Výkaz výmer-1