Na zamyslenie…

  • „Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť.“ (Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 11. 10. 2015)
 
 
 
Zobraziť zvyšné články

Novinky MŠ

 

Insta fotky

prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali.

Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom.

V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku.

Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť.

Za triedu Septima, Bianka Kundravá
prvom rade sa ako trieda Septima chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa Kurzu ochrany človeka a prírody. Naučili sme sa mnoho nových informácií a množstvo starých sme si preopakovali. Kurz sa začal v pondelok, keď sme absolvovali prednášku s p. riaditeľkou Červeného kríža – bc. Dominikou Zelikovou. Dozvedeli sme sa ako sa správať v rôznych život ohrozujúcich situáciách a každý z nás si vyskúšal, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Zvyšok dňa sme venovali dopravnej výchove a rozboru rôznych dopravných situáciami s p. učiteľom Jedinákom. Utorok sme venovali  tematickému celku, ktorý je zameraný na poznatky o komplexnom záchrannom systéme civilnej ochrany, ako aj  používaní prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva pod vedením p. učiteľky Viňanskej. V športovej streľbe zo vzduchovky – kde najlepší strelec (B. Hrubovská) získala Toffifee. K záveru dňa sme si opakovali súbor poznatkov o orientácii človeka v prírode, o zásadách bezpečného pobytu v prírode a vyskúšali si prácu s buzolou a kompasom s p. učiteľom Kľučárom. V stredu sme sa vlakom odviezli do Pavloviec, kde sme absolvovali pochod na naučnom chodníku, ktorý sme ukončili príjemnou opekačkou na prírodnom ohnisku. Z tohto kurzu si odnášame veľa krásnych zážitkov a mnoho užitočných informácií do života. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí boli ochotní nás niečo naučiť. Za triedu Septima, Bianka Kundravá
2 dni ago
View on Instagram |
1/8
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️

1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦.

Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
❤️ Deň detí 2023 ❤️ 1. jún už tradične patrí tým najmenším. Dnes sme odložili učebnice, nahodili športové oblečenie a vybláznili sme sa pri rôznych súťažiach💪. Chytali sme šatky, zahrali si hru na postreh, hádali kreslené obrázky, obliekali a vyzliekali mikinu, snažili sa zapamätať čo najviac vecí, pokúšali sa trafiť kôš či dať gól do brány. Športové aktivity sme uzavreli spoločným tancom. Na desiatu nás čakali chutné grilované klobásky😋🌭. Po občerstvení sme zamierili do mesta ku Kultúrnemu domu, kde boli pre deti pripravené zvieratká, maľovanie na tvár a azda najväčším lákadlom bol vláčik. Horúčavu sme zahnali osviežujúcou zmrzlinou🍦. Milé deti, robte aj naďalej radosť nám i svojim rodičom❤️😊 Viac fotografií nájdete na našom Facebooku😉😊
3 dni ago
View on Instagram |
2/8
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3

Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
Fotogaléria č.3 Odovzdávanie maturitných vysvedčení- IV.AG ❤️
3 dni ago
View on Instagram |
3/8
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
Fotogaléria č.2 Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA a IV.AG ❤️
3 dni ago
View on Instagram |
4/8
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
Fotogaléria č.1 Odovzdávanie maturitných vysvedčení - OKTÁVA ❤️
3 dni ago
View on Instagram |
5/8
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci.

Áno, odísť zo školy s  posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍

Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
Posledný deň na našej škole bol emocionálnym kolotočom pre každého z nás. Vidieť našu celoročnú prácu, sústredenosť a disciplínu zhmotnenú na maturitnom vysvedčení bolo veľkou radosťou a úľavou. No zanechať miesto, ktoré pre nás bolo tak dlhý čas DOMOVOM bolo náročné. Zo srdca ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľajú na chode školy, z ktorej žiaci nechcú odchádzať. Ďakujem za všetku snahu a pomoc učiteľov, pretože práve vďaka Vašej mravenčej práci, budeme môcť v budúcnosti konať obrovské veci. Áno, odísť zo školy s posledným vysvedčením v ruke je krásne, ale nie je to ani z ďaleka to najcennejšie čo si odnášame. 📚🤍 Navždy vďačná absolventka Majka z triedy Oktáva
3 dni ago
View on Instagram |
6/8
Ďakujeme za krásne slová ❤️❤️
Ďakujeme za krásne slová ❤️❤️
3 dni ago
View on Instagram |
7/8
3 dni ago
View on Instagram |
8/8
 
 

Nadchádzajúce udalosti

Projekt Erasmus+

 

Partnerské školy CSŠ