Prosíme našich rodičov a sympatizantov o darovanie 2% zaplatenej dane. Tlačivá vám radi pošleme do vašej emailovej schránky. Stačí nám napísať na adresu czsvranov@gmail.com. Tlačivá Vám poskytneme aj osobne v každej budove.

Údaje o prijímateľovi potrebné pre vyplnenie :

Obchodné meno alebo názov: Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

Právna forma: občianske združenie

Identifiačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 37937120