Dňa 21. 3.2013 sa žiaci VII.A triedy zúčastnili besedy s MUDr. Janou Jenčovo – Moja misia v Afrike, ktorú zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove n.T. v rámci Týždňa slovenských knižníc.
Pani MUDr. J. Jenčová priblížila žiakom svoju dobrovolnícku aktivitu v Tanzánii, kde sa starala o choré africké deti. Naši žiaci mali možnosť spoznať a porovnať podmienky, v ktorých žijú deti v chud. častiach Afriky so svojimi.

Veríme, že táto beseda priniesla veľa podnetov na premýšľanie. Vdaka pracovníčkam Hornozemplínskej knižnice a MUDr. J. Jenčovej za hodnotnú akciu.