Dňa 26.3.2013  sa uskutočnilo obvodové kolo Hviezdoslavovho Kubína. Výsledky našich žiakov:

I. kategória: 1. miesto Klára Halasová IV.A (poézia)

3. miesto Mária Hrubovská III.A (próza)

II. kategória: 3. miesto Jakub Smolák Príma (poézia)

2. miesto Sofia Grittersová Prima (próza)

III. kategória: 3. miesto Damiána Šandorová Tercia (poézia)

Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.