Po osmich rokoch sme sa dočkali … naši prví maturanti. Konečne sa dočkali svojho víťazného ťaženia na tejto škole. Bol to historický okamih pre nich, pre ich triednu učiteľku Mgr. M. Klacikovú, ale aj pre celú školu, lebo to bolo po prvýkrát vôbec čo sa cez dvere našej školy vydali na svoju životnú cestu 34 absolventi Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assis vo Vranove nad Topľou.

Ktorí to sú…???