V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získali v 4. kategórii:

Klára Demčáková – 3. miesto (poézia)

Lýdia Kušnírová – 2. miesto (próza)

Blahoželáme.