Druhu triedu nášho gymnázia priviedla k maturitnej skúške triedna učiteľka Gabriela Kolšovská. 29 mladých ľudí zložilo skúšku dospelosti a v šk. roku 2007/2008 zanechalo svoje obľúbené miesta v triede.