Po ukončení termínu prihlasovania na štúdium na strednú školu (20.4.) pre školský rok 2013/2014 je záujem o Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi nasledovný:

8-ročný študijný odbor – prihlásených 42 žiakov

4-ročný študijný odbor – prihlásených 30 žiakov

Prijímacie skúšky sa uskutočnia takto:

1. termín – 13.5.2013 (pondelok)

2. termín – 16.5.2013 (štvrtok)

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu. Veríme, že všetci žiaci budú v prijímacom konaní úspešní.