V piatok sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Štúrov Zvolen. V kategórii študentov SŠ obsadili III. miesto Klára Demčáková a I. miesto Jozef Antolík, ktorý zároveň postupuje na celoslovenskú súťaž v
rétorike, ktorá sa uskutoční 27. – 28. mája 2013 vo Zvolene. Blahoželáme a ďakujeme Mgr. Z. Džurdženíkovej za prípravu.