V týždni od 29.4.2013 do 3.5.2013 bude prebiehať pre maturantov blokové vyučovanie anglického jazyka so zahraničným lektorom. Denne sa bude venovať 2 vyučovacie hodiny oktáve a 2 hodiny IV.AG. Jednotlivé semináre počas tohto týždňa budú prebiehať podľa riadneho rozvrhu.