Dňa 09.05. 2013 sa vo vojenskom výcvikovom priestore Biela Hora uskutočnil Branný pretek pre žiakov stredných škôl. Organizovali ho Ozbrojené sily SR. V preteku mali prekonať trasu 3 km s riešením úloh na stanovištiach (prvá pomoc, hod granátom na cieľ, nasadenie masky a beh s ňou, streľba zo vzduchoviek). Žiaci našej školy sa tohto preteku zúčastnili po prvýkrát a hneď si vybojovali vynikajúce 1. miesto spomedzi 8. prítomných škôl Prešovského i Košického kraja. Podstatou bola súdržnosť žiakov a práve títo žiaci dokázali, že sú zohraným tímom:
Pivovarník Jozef, Pivovarník Ján, Štefanov Pavol, Gdula Adam, Murínová Petra, Lukačinová Lenka, Šimko Kristián, Pastir Peter.