Výsledky prijímacích skúšok 1. kola 1. termínu sú zverejnené v hlavnom menu v časti „informácie pre uchádzačov“.