Žiakov tretej maturitnej triedy možno charakterizovať troma prídavnými menami: ambiciózni, šikovní a nezbední. Trinásť chlapcov, dvadsať dievčat a dve triedne učiteľky si isto spomenie na spustu zážitkov, ktoré za osem rokov štúdia na našej škole zažili.