Školský rok 2010/2011 bol okrem iných veci výnimočný v tom, že poprvýkrát na našej škole maturovali dve triedy a navyše z dvoch rozličných študijných odborov. Prvá trieda – Oktáva – pod vedením Mgr. Rudolfa Kľučára bola špecifická v tom, že v nej bola prevaha chlapcov.

Druhou maturitnou triedou tohto školského roka bola trieda IV.AG, ktorú k maturite doviedol PaedDr. Róbert Majzlík.