Prosíme všetkých rodičov žiakov zapísaných do prvého ročníka v šk. roku 2013/2014 Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, aby čo najskôr kontaktovali p. riaditeľa PaedDr. M. Babeja na telefónnom čísle 0904 509 150 z dôvodu neotvorenia prvého ročníka.