Slávnostné otvorenie nového školského roku sa na našej škole uskutoční v pondelok 2. septembra 2013 o 8:30 sv. omšou v kostole sv. Františka z Assisi. Zraz žiakov je o 8:20 v priestoroch amfiteátru, kde sa deň začne prívorom p. riaditeľa a hymnou SR.