V hlavnom menu v položke „Informácie pre žiakov“ nájdete aktuálnu ponuku krúžkov pre tento školský rok.