Pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, patróna nášho gymnázia, sa od piatku 27.9.2013 budeme na našej škole každe ráno modliť deviatnik k tomúto svätcovi.