30.9.2013 – sa uskutoční pracovná porada na pre CZŠ na Bernoláovej ulici č.92;
1.10.2013– sa uskutoční pracovná porada pre učiteľov na Rodinnej oblasti;
7.10.2013 – 9.10.2013 – sa uskutoční turistický kurz pre žiakov II. AG, sexty vo Vysokých Tatrách;
11.10.2013 – sa na našej škole uskutoční teoretická časť účelového cvičenia;
18.10.2013 – sa na našej škole v budove GFA na RO uskutočnia chvály spojené s adoráciou pod vedením Mgr. M. Haňova;
26.10.2013 – sa uskutoční stužková slávnosť IV.AG triedy, ktorá začne sv. omšou o 16:00 v kostole sv. Františka na Juhu a bude pokračovať v zariadení Oáza;
29.10.2013 – sa uskutoční stretnutie učiteľov MZ a PK v Košiciach, žiaci sa v tento deň učiť nebudú.