Dňa 4.10.2013 budem sláviť sviatok patróna našeho gymnázia sv. Františka z Assisi. V tento deň sa stretneme o 8:15 pred Kostolom sv. Františka na Juhu, v ktorom sa o 8.30 začne slávnostná sv. omša.