Dňa 24.9.2013 sa 2 družstvá našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár v CO v Zámutove na strelnici. Družstvo CZŠ – kapitánka Katka Zeleňáková, Patríia Bilíková, Jozef Cípa a Martin Vaľak získali 3. miesto z 12 zúčastnených škôl okresu. Získali 536 bodov na 6 stanovištiach (hasenie malých požiarov, zdravotnícka príprava, topografia, civilná obrana a testy).

Družstvo OCG v zložení kapitánka Rebeka Kľučárová, Emily Bradovková, Peter Kos a Sebastián Čech sa oproti minulému roku v počte bodov zlepšili, ale vzhľadom na minimálne rozdiely medzi súťažnými družstvami obsadili 8 miesto. Atmosféra súťaže je zachytená na fotografiách.

Za výborné reprezentovanie ďakujeme.