V spolupráci s IUVENTA – (Slovenským inštitútom mládeže) a KOMPRAX – (Kompetencie pre prax), vypracovali spoločne projekt na podporu aktivít organizovaných mládežou. Tento projekt na našej škole zahŕňal aktivitu v oblasti športu s názvom: „Futbalový maratón“.

Do tejto aktivity sa mohli zapojiť všetky triedy II. stupňa našej školy, no niektoré triedy sa  pre nedostatok hráčov turnaja nezúčastnili.

Aby sa projektom nenarušilo vyučovanie, odohrával sa futbalový maratón po vyučovacích hodinách v školskej telocvični.

Mladší žiaci sa stretli dňa 25.9.2013. O prvé miesto sa bojovalo do poslednej minúty, čomu zodpovedala aj účasť divákov, ale hlavne finálové penalty, ktoré rozhodli o celkovom víťazovi.

Poradie jednotlivých tried mladších žiakov je nasledovné:

1.miesto Sekunda,

2. miesto Tercia

3.miesto Kvarta

4. miesto IX.A,   5 miesto Prima A,   6. miesto V.A,   7. miesto VIII.A

Starší žiaci sa stretli dňa 26.9.2013. Rovnako ako v predošlý deň, aj tomto turnaji sa hralo o každú loptu a presnú prihrávku. Turnaj bol napínavý do posledných minút, nakoľko aj v záverečnom zápase sa bojovalo o pekné 3.miesto. Vyhrali však tí najskúsenejší a najstarší na našej škole zo strany žiakov.

Poradie jednotlivých tried starších žiakov:

1.miesto IV.AG,

2. miesto Septima

3.miesto Sexta

4. miesto III.AG

Stretnutia sa celkom zúčastnilo 11 tried s 88 hráčmi II. stupňa CSŠ Vranov nad Topľou.

Počas turnaja bolo zabezpečené občerstvenie pre všetkých zúčastnených, ako aj divákov športového turnaja. Diváci mohli vidieť krásne brankárske zákroky a nádherné gólové akcie.  Celý turnaj sa niesol v primeranom športovom duchu, bez konfrontácií či zranení hráčov.

Pri vyhodnotení súťaže sa víťazom odovzdali vecné dary v podobe pohárov, diplomov, medailí a sladkostí. Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a spoločná modlitba boli zároveň krásnym záverom športového podujatia.

 

 

                                                       Mgr.  Jedinák Viliam