Vážení členovia Rady školy,

dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie rady školy dňa 10. 10.2013 (štvrtok) o 16.00 hod. v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.

Na zasadnutí bude prerokovaný aj školský vzdelávací program a výchovný program a tiež návrh na zavedenie nového študijného odboru. Tieto informácie predloží riaditeľ školy.

Ďalšie body programu sú otvorené.

Ďakujem za pochopenie.

Ing.Bernardína Jedináková, členka Rady školy.