Dňa 3.10.2013 sa konalo obvodové kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl Vranovského okresu. Trojčlenné družstvo chlapcov: D. Fecenko (VIII.A), J. Ficko (Sekunda), a S. Soták (Kvarta) obsadilo krásne 2. miesto a v kategórií dievčat: S: Šviderská (Sekunda), E. Hricová (Kvarta) a V. Bilíková (VII.A) 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzonú reprezentáciu našej školy.