PaedDr. E. Nadzam oznamuje, že plavecký krúžok začína už tento týždeň na plavární Bernolákova. Viac informácií osobne u p. učiteľa.