Oddnes je opäť prístupná žiacka knižka. Prístupové heslá pre pedagógov a rodičov ostali nezmenené tak ako po minulé roky.