Oznamujeme rodičom žiakov, že dňa 17.10.2013 (štvrtok) sa uskutoční Rodičovské združenie. Program:

1. Úvod.

2. Duchovné slovo – Thlic. Štefan Albičuk, dekan

3. Školský vzdelávací program.

4. Hospodárenie Rodičovského združenia za minulý školský rok.

5. Voľba člena Rady školy za rodičov.

6. Diskusia.

7. Záver.

Všetci ste srdečne pozvaní.