Oznamujeme všetkým učiteľom, že odchod na metodický deň učiteľov do Košíc bude 29.10.20137. hodine ráno. Autobus bude stať na RO pri škole, na Lúčnej, pri poliklinike a pri OD Jednota.