Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii (Matka Tereza)
Drahí naši študenti, učitelia, zamestnanci školy!
Srdečne by sme Vás chceli pozvať na 1. tohtoročnú školskú adoráciu, ktorá sa uskutoční na hlavnej chodbe našej školy v piatok 8. novembra 2013 od 14:15h. Eucharistia je zdroj života a pokoja, a preto Vám ponúkame  jedinečnú príležitosť načerpania duchovných síl. Túto našu adoráciu moderovanú kňazom bude doprevádzať aj novovzniknutá kapela a zbor. Srdečne ste všetci pozvaní.