Po schválení a podpísaní zmluvy realizujeme na našej škole od začiatku školského roka projekt prostredníctvom nadácie Renovabis s názvom „Športovo-relaxačné ihrisko pre zdravý rozvoj našich detí“. V rámci aktivít projektu sme zakúpili altánok s lavicami a stolmi na realizáciu výučby vo vonkajšom prostredí a na relaxačné činnosti. Minulý a tento týždeň sme v rámci aktivity Dni pohybu pre zdravie uskutočnili športové aktivity, súťaže a hry. Po jesenných prázdninách nás ešte čaká zaujímavá prednáška s odborníkom na tému zdravej životosprávy a zdravého životného štýlu.