5. 11.  I. stupeň 8-roč.G, V.A, VII.A – na 6.VH krátka prezentácia

(20 minút) – projekt EUROSCOLA /zodp. PaedDr. Nadzam/

7.11. Testovanie T-8, tercia   T-9,kvarta KOMPARO   / RNDr. Bradovková, PaedDr. Orendáč, Mgr. Tomášová, Mgr. Tušim/

8.11. projekt EUROSCOLA 3. – 4.VH, beseda s europoslakyňou p. Záborskou

12.11. Pedagogická rada – hodnotenie a klasifikácia za I. štvrťrok a pracovná porada o 14.00 /utorok /

13.11. Pilotné testovanie žiakov 5. ročníka T-5 /Mgr. Medveďová, Mgr. Tomášová/

projekt Euroscola – beseda s kandidátom na prezidenta SR p. Čarnogurským

14.11. Uchaľak – zoznamovací večierok pre prímy / zodp. Mgr. Lojan a štud. rada/

19.11. Alžbetina ruža – spevácka súťaž /zodp. Ing. Babejová, Mgr. Bubnár/

22.11. Koncert s protidrogovou tematikou – učia s 4 VH (20 min.), potom presun autobusom do MSDK – začiatok 11.00, vstupné 1 Euro vyberú tried. učitelia