V sobotu, 9.XI., organizujeme korčuľovanie na Zimnom štadióne v Humennom. Odchod autobusu 14.45 hod po trase RO – rázcestie, mesto – Daňový úrad, Lúčna – zastávka oproti kostolu. Predpokladaný návrat o 17.30 hod. PaedDr. Kľučárová Lýdia