Ešte tento týždeň do piatku 8.novembra môžeme za obvyklých podmienok získať odpustky pre duše v očistci.

Odpustky za duše v očistci:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. november) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky za duše v očistci, raz denne od 1. – 8. novembra.
3. Okrem toho treba splniť aj 3. podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.