Adorácia

“Adorácia nech je Vašim žriedlom,neodmietnite pozvanie od Ježiša k adorácii!”,prizvukoval nám na štvrtkovej školskej sv.omši pán kaplán Marián Halas.V piatok 8.11. v poobedňajších hodinách sme niektorí prijali pozvanie od Eucharistického Ježiša a adorovali sme pred Ním,pomocníkom v každej životnej situácii.Naša hlavná školská chodba sa zmenila na Večeradlo a my všetci sme mohli okúsiť zo žriedla Jeho milostí.To všetko pod vedením nášho duchovného správcu,pána dekana ThLic.Štefana Albičuka, ktorému ďakujeme za krásnu meditáciu pred Sviatosťou Oltárnou s veľmi aktuálnou témou pomoci dušiam v očistci,ako aj vzájomnej pomoci cirkvi oslávenej, cirkvi putujúcej a cirkvi trpiacej.Modlili sme sa za všetkých, ktorí nás už predišli k Nemu, darcovi života a zároveň prosili Ježiša o ich i našu spásu.Ďakujeme, Pane,za jedinečnú možnosť oslavovať Tvoje meno modlitbou, spevom, meditáciou, tichom.To všetko v našej škole.Ďakujeme aj za tých študentov, učiteľov, zamestnancov školy,ako aj hostí, ktorí si našli čas a prišli k Tvojim nohám načerpať nových síl.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment