Na základe pozvánky KŠU a tak tiež Gymnázia Vranov nad Topľou, sme sa prihlásili do súťaže v stolnom tenise stredných škôl. Na základe odoslanej prihlášky a propozícií sme sa

dňa 15. novembra 2013 zúčastnili ako Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou obvodového kola v stolnom tenise s družstvom  chlapcov. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl mesta Vranov.

V súťaži družstiev chlapcov sme sa umiestnili na 3.mieste v zložení družstva

Kapitán : Jackanič Dávid (III.AG)

Členovia družstva : Kurec Rastislav ( IV.AG) , Pastir Peter (Septima), Kaľuha Vlado (III.AG)

Naši žiaci školu úspešne reprezentovali na obvodovom kole a prispeli tak k šíreniu dobrého mena našej školy v športovej činnosti.