Študenti z našej školy sa v novembri zúčastnili prírodovednej súťaže online Junior freshhh. Súťaže sa zúčastnilo 500  trojčlenných družstiev študentov stredných škôl z celého Slovenska. Z našej školy  súťažilo 12 družstiev, študenti zo sexty, septimy a z III.AG. Súťaž prebiehala online viac ako 2 týždne, v dvanástich kolách. Študenti vypracovávali otázky  z fyziky, chémie, matematiky, biológie a geografie.

Vyhodnotenie súťaže:

–          najlepšie sa umiestnilo družstvo Cambridge na 88. mieste, družstvo tvorilo žiačky zo sexty – Durkajová Marianna, Klapaková Katarína, Valčová Simona

–          na 97. mieste sa umiestnilo družstvo Miňonky, žiačky sexty Demčáková Klára, Hájniková Mária, Tokárová Petra

–          na 106. mieste  družstvo Metrix Žye, žiačky sexty Fehérová Ľubomíra, Fabiánová Viktória, Kentošová Miroslava

–          na 120. mieste družstvo Horalky zo septimy, žiačky Lokšíková Alžbeta, Dargajová Nikola, Mudráková Júlia

–          na 152.  mieste družstvo Popci zo sexty, žiačky Popaďáková Klára, Petrová Mária, Mydlová Slávka

Týchto 5 družstiev sa zúčastnilo všetkých súťažných kôl. Svoje vedomosti a schopnosti si mohli porovnať so študentmi iných stredných škôl.  Súťaž iniciovali učitelia prírodovedných predmetov, ktorí zároveň usmerňovali žiakov pri riešení súťažných otázok ,  Mgr. H.  Kľučárová, Mgr. T. Majcherová, PaedDr. P. Štofira a Ing. T. Mašlanková. Veríme, že naši študenti sa  aj v budúcnosti popasujú s úlohami v podobných súťažiach, ktoré ich obohatia o nové zaujímavé informácie.