Vyučujúci fyziky a výtvarnej výchovy oznamujú všetkým našim študentom, že  naša škola sa zapojila do súťaže „SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ VEDECKÝ VTIP 2013“. Súťažné diela si môžete pozrieť na stránke http://www.scholaludus.sk/new/ofv/ovv_hlasovanie_2013_Z/, kde môžete podporiť v hlasovaní svojich vyučujúcich.

Naše príspevky nájdete aj v menu stránky na ľavej strane v kolonke „Schola Ludus“

Za Vašu priazeň ďakujeme: Mgr. Tatiana Majcherová, Mgr. Jozef Tušim, PaedDr. Peter Štofira.