Posledný novembrový štvrtok a piatok bol pre našich terciánov opäť netradičný. Telocvikári pripravili Korčuliarsky kurz, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu. A tak sa korčuľovalo na Zimnom štadióne v Trebišove. Bolo že to radosti a nadšenia, keď sa vydaril každý krok, či trik na korčuliach. Aj tí, ktorí stáli na korčuliach po prvýkrát v živote predvádzali po dvoch dňoch nádherné korčuliarske výkony. Nechýbali súťaže a zábava na ľade, či hokej a aj futbal na korčuliach. Všetci študenti tercie dostali na záver sladké odmeny a aj certifikáty.

Ďakujeme za prípravu a inštruktorské vedenie pánovi kaplánovi Mgr. Mariánovi Halasovi, PaedDr.Zuzane Viňanskej a Mgr. Viliamovi Jedinákovi. Veľká vďaka a obdiv patrí aj terciánom