Dňa 30.11.2012 sa konal 12. ročník matematickej súťaže družstiev základných škôl v riešení matematických úloh pod názvom Lomihlav.  Súťaž organizačne zabezpečovali doktorandi Ústavu matematických vied  v spolupráci so Združením STROM.

Súťažiaci riešili 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek počas 66 minút. Zo 63 štvorčlenných tímov sa naše družstvo František v zložení  Rebeka Kľučárová, Ján Polák, Maroš Vida a Miriam Fabiánová umiestnili na dvanástom mieste. Srdečne gratulujeme . Ceny najlepším tímom odovzdal osobne dekan PF UPJŠ, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.