V piatok 6. 12. 2013 odštartovala Žiacka šachová liga Vranova. Do turnaja sa zapojilo 17 žiakov, z toho bolo 11 chlapcov a 6 dievčat. V kategórii 1. stupňa ZŠ skončil na 1. mieste Matej Demčák z CSŠ Vranov, pred Radoslavom Zolotom zo ZŠ sidlisko Juh a Šimonom Jackaničom z CSŠ Vranov. Z dievčat si najlepšie počínala Veronika Bubnárová z CSŠ Vranov, pred Teréziou Gurbaľovou a Máriou Šnelcerovou, obe sú žiačkami ZŠ s MŠ Tovarné. Spomedzi stredoškolákov a žiakov 2. stupňa ZŠ bol prvý Jozef Feník z CSŠ Vranov pred Rastislavom Ceľuchom zo ZŠ Sečovská Polianka a Erikom Gasperom z Obchodnej akadémie. Celkovo v siedmich kolách bez straty jediného bodu zvíťazil Jozef Feník pred Veronikou Bubnárovou (5 b.) a Rastislavom Ceľuchom (5 b).