V piatok 13.12.2013 po večernej sv. omši bude vo farskom kostole sv. Františka z Assisi 2. ročník duchovnej aktivity Noc čítania Biblie. Začne o 19.00 hod. a skončí o 22.00 hod. Spočívať bude v čítaní Sv. písma a v biblickej prednáške, ktorá začne hneď po sv. omši. Prednášateľom bude ThDr. Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára a biblista. Čítať budú žiaci cirkevnej školy a veriaci farnosti. Všetci ste úprimne pozvaní.