Zúčastnilo sa 30 žiakov.

Poradie úspešných riešiteľov:

P6

1. Klacik ,Martin            11+9= 20bodov

2. Motýľová, Anna        11+8= 19 bodov

3.Demeter ,Ján              10+9=19 bodov

4. Iľko ,Matúš                 10+5=15 bodov

P7

1. Polák, Ján                    14+5= 19 bodov

2. Bratko, Matúš             11+5=16 bodov

P8

1.Vida, Maroš                 12+11=23 bodov

2. Tomášová, Júlia         12+5=17 bodov

3.Zmuda, Kristián           10+4=13 bodov