Počas Mikulášskej dražby sa na našej škole vyzbieralo 400 €, ktoré sme poslali na misie. Ako poďakovanie za tento príspevok Vám prinášame SMS správu sr. Edity:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!!!

mám úžasnú radosť z Tvojej správy a Vašej štedrosti. Nech je za všetko dobro, ktoré do Vás vložil Boh, On sám oslávený a zvelebený. Deti pomáhajú deťom v Afrike, aby mali lepšie podmienky pre svoj život, aby mohli v lepších a zdravších podmienkach poznávať lásku Božiu cez lásku ľudí, ktorým sú zverené. Úprimne, aj za deti, medzi ktorými pôsobí naša sestra Karmela, ďakujeme a zahŕňame Vás medzi dobrodincov, za ktorých sa modlíme.
Prosím, sprostredkuj naše poďakovanie všetkým, ktorí majú účasť na Mikulášskej dražbe.
Prajeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, pokoj a radosť

sr. Edita