Domovská stránka / Fotoalbum / Noc čítania Biblie

Noc čítania Biblie

V piatok 13. 12. 2013 sme prežili večer  s  Bibliou. Naši  učitelia, študenti a žiaci po úspešnom minuloročnom  nultom ročníku opäť  prijali pozvanie od správcu farnosti ThLic. Štefana  Albičuka  a zúčastnili  sa projektu Noc čítania Biblie. Celé podujatie  začalo o 18.00 hod.  svätou omšou v kostole sv. Františka z Asissi vo Vranove nad Topľou. Cieľom tohoročného čítania  bolo Lukášovo evanjelium.  Texty čítali deti z prvého stupňa CSŠ, učitelia a študenti gymnázia sv. Františka z Asissi a farníci. Celé podujatie bolo obohatené dramatizáciou v ktorej študenti na text  z Jánovho evanjelia stvárnili Sedembolestnú Pannu Máriu- patrónku Slovenska. Počas prednášky, ktorú si pre prítomných pripravil pozvaný hosť ThDr. Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára a biblista sme sa mali možnosť zamyslieť nad prečítanými  textami  evanjelia a spoznať tak hlbší zmysel a posolstvo pre náš osobný život. Bol to požehnaný čas, venovaný Bohu.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment