Predvianočný čas patrí v našej škole aj futbalu. Naši telocvikári pripravili pre žiakov tradičný Predvianočný futbalový turnaj. Dnes, v utorok,  futbalovali mladší žiaci a vo štvrtok bude futbalové zápasenie patriť starším žiakom.
Vo futbalovom kole mladších žiakov súťažilo 6 družstiev – prima A, prima B, sekunda, tercia, kvarta a VIII.A.
Zlato si nakoniec vybojovalo družstvo z kvarty, striebro patrilo tercii a bronz si vybojovali žiaci z VIII.A. Víťazom blahoželáme a všetkým futbalistom ďakujeme za nádherné športové utorkové odpoludnie.
Všetkých pozývame vo štvrtok do našej telocvične, kde sa odohrá futbalový turnaj medzi staršími futbalistami.