Dňa  22.1.2014  (streda) sa na našej škole uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2013/2014 a pracovná porada so začiatkom o 14.00.